Hues and Cues (2020) - настолна игра

3-10 играча, 30 мин, 8+ години, The Op, BoardGameGeek рейтинг: 6.7/10
55.00 лв.
Цена в точки: 2750 точки
BG точки: 14 точки
USOPA135-725
Продуктът е наличен
+

Описание

За какъв цвят се сещате, когато кажем „ябълка“? Hues and Cues е жизнена игра на цветна комуникация, в която играчите са предизвикани да правят връзки с цветовете с думи. Използвайки реплики само с една и две думи, играчите се опитват да накарат другите да отгатнат конкретен нюанс от 480-те цвята на игралната дъска. Колкото по-близо са предположенията до целта, толкова повече точки печелите. Тъй като всеки си представя цветовете по различен начин, свързването на цветове и улики никога не е било толкова забавно!

Съберете се с трима до десет души, за да играете бърза и проста игра с призма от възможности! Първо, „даващият реплики“ скрива определен цвят, който е избрал от тесте карти. На дъската пред вас има 480 нюанса! След като получи реплики от една и две думи, всеки поставя своя маркер върху цвета, който смята, че е описан. "Кафе." Тъмно кафяво ли е, като при прясно сварено? „Au lait.“ С мляко. Това означава, че трябва да избера по-светъл нюанс!

Използвайте примери от ежедневието, от природата до поп културата или материали и настроения. Всички около масата имат ред да дават реплики и да гадаят. Колкото по-добри са вашите съвети или предположения, толкова повече точки печелите. Възползвайте се от опита на другите, за да стесните какво имат предвид!

EN:

What hue do you think of when we say “apple”? Hues and Cues is a vibrant game of colorful communication where players are challenged to make connections to colors with words. Using only one and two-word cues, players try to get others to guess a specific hue from the 480 colors on the game board. The closer the guesses are to the target, the more points you earn. Since everyone imagines colors differently, connecting colors and clues has never been this much fun!

Gather around with three to ten people to play a quick and simple game with a prism of possibilities! First, a “cue giver” hides a specific color they’ve chosen out of a deck of cards. There are 480 shades on the board in front of you! After getting one- and two-word cues, everyone places their marker on which color they think is being described. “Coffee.” Is it dark brown, as in freshly brewed? “Au lait.” With milk. That means I should pick a lighter shade!

Use examples from everyday life, from nature to pop culture, or materials and moods. Everyone around the table gets a turn to give cues and guess. The better your hints or guesses, the more points you earn. Play off others' experiences to narrow down what they have in mind!

Етикети

Информация

Настолна игра за:
3-10 играча
Механики на играта:
Дължина на играта:
30 мин
Настолна игра за възраст:
8+ години
Издател:
BoardGameGeek рейтинг:
6.7/10

Ревюта и мнения

Няма оставени мнения

Оставете мнение за продукта